This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Το πρόγραμμα θα αναπτύξει το προφίλ ικανοτήτων για τους συμβούλους-εκπαιδευτές και τους μέντορες το οποίο θα σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Αυτό αποσκοπεί στο να απαντηθεί το ερώτημα του ποια είναι τα πιο σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα τόσο για τους συμβούλους-εκπαιδευτές όσο και τους μέντορες, προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε άτομα που αναζητούν εργασία κατά την εκπαίδευση αλλά και κατά τη στιγμή της εισόδου τους στην αγορά εργασίας ή την απασχόληση. Έξι ενότητες για την κατάρτιση των συμβούλων – εκπαιδευτών και των μεντόρων οι οποίες αναπτύχθηκαν σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σημερινόύ προγράμματος, σύμφωνα με τον πίνακα ικανοτήτων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του προτύπου ISO 17024. Όλοι οι συμμετέχοντες στις πιλοτικές ενότητες θα αποκτήσουν πιστοποιητικά, εφόσον πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις επάρκειας. Όσοι επιτύχουν σε μερικές μόνο από τις ικανότητες θα λάβουν μια προ-πιστοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών θα αποκτήσουν την πιστοποίηση ως μέντορες ή σύμβουλοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17014.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
01.10.2012 - 30.09.2014

ΣΤΟΧΟΙ:
  • Από κοινού καθορισμός των καθηκόντων των συμβούλων – εκπαιδευτών και των μεντόρων σε εργασιακό πλαίσιο

  • Ανάπτυξη ενός πίνακα ικανοτήτων για τους συμβούλους – εκπαιδευτές και τους μέντορες, ο οποίος θα παρέχει τη βάση για το πρόγραμμα σπουδών και για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης γνώσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024 - Πιστοποίηση προσώπων

  • Μεταφορά και περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς σεμιναρίων (6 ενοτήτων) για συμβούλους – εκπαιδευτές και μέντορες, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση

  • Εισαγωγή 2 ενοτήτων για συμβούλους – εκπαιδευτές και μέντορες, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής σε όλες τις χώρες εταίρους

  • Ανάπτυξη της διαδικασίας πιστοποίησης για τα δύο επαγγέλματα του μέντορα και του συμβούλου – εκπαιδευτή σε επαγγελματικό επίπεδο

  • Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης

  • Οι εταίροι του προγράμματος θα παρέχουν τουλάχιστον δύο δοκιμαστικές ενότητες, στις οποίες θα εκπαιδευτούν 80 με 100 άτομα