• bild1
  • bild2
  • bild3
  • bild4


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Certi.MenTu

CERTI.MENTU är ett projekt som fokuserar på certifiering av handledare och yrkeslärare. En handledare eller mentor är en person på en arbetsplats som stöder den lärande att utveckla sin kunskap, sina färdigheter och sitt yrkeskunnande. Handledaren är en lärare eller annan extern utbildare, normalt verksam utanför den lärandes arbetsmiljö. Projektet Certi.MenTu syftar till att utveckla gemensamma erfarenheter och samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsplatser för att därigenom skapa en djupare förståelse i processen att stödja elevers lärande i arbete. Standardiserad certifiering - som utgår från den europeiska standarden EN ISO 17024 – är ämnad att erbjuda en erkänd process för validering och därigenom garantera kvalitetssäkring. Projektet ämnar således främja integreringen av arbetsmarknadens krav på yrkesutbildning.